Начать беседу

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ«Доставка замовлень в поштомат Нової пошти за спеціальним тарифом»

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ПОШТА, місцезнаходження: Україна, 03026,Київ, Столичне шосе, 103, код ЄДРПОУ – 31316718 та товариство з обмеженоюУАПРОМ,місцезнаходження:02121, м. Київ, вул. Харківське шосе 201-203, літера «4Г», код ЄДРПОУ –36507036, узгодилипровести спільну Акцію«Доставка замовлень в поштомат Нової пошти за спеціальним тарифом»,надалі – «Акція».

1.1.Організатором Акції No 1 є ТОВ «НОВА ПОШТА».Організатором Акції No 2 є ТОВ «УАПРОМ». Спільно разом –Організатори.Відповідальність Організаторів за проведення цієї Акції розподіляється спільно порівну,окрім випадків, прямо зазначених у цих Правилах.

1.2.Акція проводиться з метою формування та підтримки обізнаності споживачів щодотоварів та послуг Організаторів, їх рекламування та залучення нових клієнтів та збільшенняобсягів продаж.

1.3.Дана Акція не є лотереєю або азартною грою, послугою у сфері грального бізнесу чиконкурсом, а ці правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.НаданняЗаохочення не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику грою.

2.ТЕРИТОРІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1.Період проведення Акції – з13.09.2021по13.11.2021(включно) (по тексту загалом –«Період проведення Акції»).

2.2.Акція діє по всій території України, що підконтрольна українській владі. Акція дієтакож з урахуванням територіальної роботи Організатора No 1. Відтак, Акція діє у всіх відділенняхТОВ «НОВА ПОШТА», а також відділеннях суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльністьіз правомірним використанням знаків товарів і послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» на всій територіїУкраїни, де надаються послуги під знаком для товарів та послуг «Нова пошта», за виняткомтимчасово окупованої території відповідно до Закону України від 15.04.2014 No 1207-VII та ЗаконуУкраїни від 18.01.2018 No 2268-VIII, ряду населених пунктів на території Донецької та Луганськоїобластей (території проведення АТО) та території, що не контролюється українською владою(згідно Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сілДонецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., No254-VIII та переліку територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїповноваження, затвердженого Розпорядженням КМУ No1085-р від 07.11.2014 року) виключно зміркувань   безпеки   мешканців   даних   регіонів   та   фактичної   можливості   функціонуванняОрганізаторів   на   зазначеній   території)   та   з   використанням   глобальної   мережі   «Інтернет»,   зурахуванням особливостей мережі функціонування «Інтернет» (по тексту – «Територія проведенняАкції»).

3.ЗМІСТ АКЦІЇ ТА УМОВИ.

3.1.Учасниками Акції є особи, які відповідають вимогам цих Правил, а також здійсниливсі дії в період проведення Акції, у відділеннях на Території проведення Акції.Взяти участь в Акції мають право особи, які повністю погодились виконати умови цихПравил.

3.2.Не можуть брати участь у Акції та не мають права на отримання Заохочення:●неповнолітні особи або особи, чия дієздатність обмежена державою, в т.ч., у судовомупорядку;●особи, які не є громадянами України;●особи, які не проживають на території України на останні 3 роки.

3.3.Для участі в Акції Учаснику, який відповідає вимогам п. 3.1. і не відноситься докатегорій, вказаних у п. 3.2. цих Правил, необхідно у Період проведення Акціїздійснити всінаступні дії:

3.3.1.Замовити   товар   (сформувати   замовлення)   на   сайті   Організатора   No   2https://shafa.ua/(далі також – Сайт Організатора No 2), який відповідатиме таким умовам:1)Загальна вага товару (як одного відправлення) не має перевищувати 5 кг (з пакуванням)та не перевищувати розміри40х60х30 см (з урахуванням, що розрахунок розмірів здійснюється побільшому значенню).2)Загальна вартість товару у замовленнівід 1 продавця-зареєстрованого користувачаСайту Організатора No2 не має перевищувати 499 грн.Аналогічна вартість має зазначатись як оціночна вартість відправлення для перевезеннявідправлення   Організатором   No  2.   Відповідно,   оціночна   вартість  відправлення   теж   не   можеперевищувати 499 грн.Акція не поширюється на замовлення щодо інших товарів та товарів, які не є дозволенимидо перевезення відповідно до Умов надання послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» та відповідно до вимогзаконодавства України.

3.3.2.Обрати   спосіб   доставки   –   послуги   перевезення   відправлення   ТОВ   «НОВАПОШТА»,   доставка   в   «Поштомат».   Перелік   поштоматів   Організатора   No   1   за   посиланнямhttps://novaposhta.ua/office/nearest.

3.4.Виконавши умови п. 3.3. та інші положення цих Правил, Учасникотримує гарантованезаохочення щодо замовленого за умовами п. 3.3. замовлення (послугу перевезення відправленняОрганізатором No 1 за акційним тарифом).Гарантоване заохочення визначається Організатором No 1 самостійно тапредставлене увигляді фіксованого тарифу на послуги доставки Організатора No 1 - 35 грн. (з урахуваннямвсіх податків та комісію за оціночну вартість до 500 грн.).

3.5.На інші типи відправлень можливість застосування Заохочення не поширюється, атакож не поширюється на будь-які додаткові послуги (зберігання, упакування, погашення комісіївід оголошеної вартості тощо), на інші типи доставок, серед яких «адресна доставка» тощо.

3.6.Учасник Акції має право відмовитись від участі в Акції. В такому разі, при отриманніЗаохочення учасник має право його не використовувати.

4.ІНШІ УМОВИ

4.3.Організатори   Акції   гарантують,   що   під   час   збору   і   подальшого   використанняотриманої інформації він буде дотримуватися усіх положень чинного законодавства України щодонерозголошення особистої інформації, окрім випадків, передбачених цими Правилами. Своєюучастю в Акції Учасники погоджуються з тим, що їхні (та отримувачів відправлень) імена,прізвища, фотографічні, аудіовізуальні зображення та інші матеріали (окрім номерів мобільнихтелефонів) можуть публікуватися та використовуватися у друкованих аудіо- та  відеоматеріалах врекламних   цілях,   та   території   всього   світу,   і   таке   використання   ніяким   чином   невідшкодовуватиметься. Крім того, Учасники погоджуються давати рекламні інтерв’ю про участь вАкції, в тому числі по радіо, телебаченню та інших засобах масової інформації, в тому числі, усоціальних мережах, або зніматися для виготовлення графічних рекламних матеріалів без виплатиїм   будь-якої   винагороди.   При   цьому   всі   виключні   майнові   авторські   та   суміжні   права,   навикористання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але необмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, напублічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалупо кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники автоматично даютьзгоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності,створені з їх участю, з моменту прийняття ними участі у Акції.

4.4.Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну згоду нанадання   на   вимогу   Організаторів   письмового   підтвердження   на   безкоштовне   використаннянаданої ним інформації про себе Організаторами Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншоюметою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третімособам),   зокрема,   на   безоплатне   використання   його   імені,   прізвища,   зображення   Учасника,інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але необмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-
яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також підтверджує свою повнузгоду для надсилання йому інформації, СМС- повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) пронаступні   активності   Організаторів   тощо,   без   будь-яких   обмежень   за   територією,   часом   таспособом   використання,   і   таке   використання   жодним   чином   не   відшкодовуватиметьсяОрганізаторами Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається урозумінні статей. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захистперсональних даних».

4.5.Організатори   не   компенсують   Учасникам   Акції   вартість   послуг   операторів,   щонадають доступ в Інтернет, та не несуть відповідальність за збої в їх роботі. Організатори Акції ненесуть відповідальність і не роблять зарахування Заохочень у випадку збоїв у роботі будь-якихтехнічних, інформаційних засобів, а також у випадку таких збоїв, затримок у роботі технічнихтощо засобів учасника Акції або будь-яких інших осіб.Організатор No 1 Акції не несе відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якоїінформації, пов’язаної з сервісамимобільного додатка / бізнес-кабінету, якщо така втрата сталасяв результаті збою в роботі оператора зв’язку, відключення електроенергії і т.п.Організатор No 1 не несе жодної відповідальності за будь-які недоліки в роботі СайтаОрганізатора No 2, будь-які збої тощо.Організатор No 2 не несе жодної відповідальності за перевезенням Організатором No 1відправлення (замовлення) з моменту передачі такого відправлення Організатору No 1.Організатори Акції не несуть відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток,пред’явлені Організатору Акції, та що мали місце в результаті зловживання сервісамимобільногододатка / бізнес-кабінету /Сайта Організатора No 2або порушення даних правил будь-якимУчасником Акції. Учасник Акції також погоджується з тим, що Організатори Акції не несутьвідповідальність за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Організатори Акціїбули попереджені про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втратуданих,   нематеріальний   збиток   і   витрати,   які   були   понесені   внаслідок:   використання   абонеможливості використаннямобільного додатка / бізнес-кабінету; неможливістю скористатися збудь-яких причин послугами  Організаторів; неможливістю скористатися  з будь-яких причинотриманим Заохоченням; незаконного доступу до інформації, розміщеної на офіційних сайтахОрганізаторів,   її   зміни   і   пересилання;   поведінки   третіх   осіб,   що   використовують   сайтиОрганізаторів.

4.6.Організатори не несуть відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин,таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміниу   законодавстві,   що   діє   на   території   проведення   Акції,   інші   непідвладні   контролю   з   бокуЗамовника/Виконавця обставини та інших форс-мажорних обставин, перелік яких визначено п. 2статті 141Закону України «Про торгово-промислової палати в Україні».Організатори   не   несутьобов’язок   відшкодування   будь-яких   витрат  Учасника,   які   нимпонесені, під час або після участі в Акції, в тому числі, транспортних, телефонних тощо.Організатори   не   несутьжодної   відповідальності   відносно   подальшого   використанняЗаохочення   ї   після   його   отримання,   за   неможливість   Учасниками   скористатись   отриманимЗаохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.

4.7.При порушенні Учасником Акції будь-якого з пунктів цих Правил Організатори Акціїмають право на свій розсуд блокувати доступ такого Учасника Акції домобільного додатка /бізнес-кабінету /Сайта Організатора No 2, відмовивши йому у праві на подальше використаннясервісівмобільного додатка / бізнес-кабінету, а також відмовити Учаснику в участі в Акції таможливого отримання Заохочення.

4.8.Всі   авторські   права,   права   на   використання   торгової   марки   та   інші   права   наінтелектуальну власність,  пов’язані  цією Акцією,  належать  Організаторам  Акції  та/або йоголіцензіарам.

4.9.Беручи участь в Акції, Учасник тим самим надає Організаторам свою повну згоду назбір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метоюреалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку,проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часовихобмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень продіяльність   Організаторів.   В   розумінні   Закону   України   «Про   захист   персональних   даних»Організатори є власниками баз персональних даних, які затверджують мету обробки персональнихданих,   строк   обробки   персональних   даних   та   доручають   обробку   персональних   даних
розпорядникам бази персональних даних. Мета обробки персональних даних – забезпеченняучасті   Учасників   в   Акції   та   реалізація   їх   прав   у   зв’язку   з   проведенням   Акції.   Учасникпогоджується з тим, що надає згоду Організаторам самостійно встановлювати умови та порядокдоступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умовидотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних. Права Учасника, якособи   персональні   дані   якої   використовуються   у  відповідності   до  положень   даних  Правил,походять з Закону України «Про захист персональних даних». Учасник погоджується з тим, щоОрганізатори не зобов’язані повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третімособам. Учасник своєю участю в Акції, підтверджує, що йому повідомлено про склад та змістзібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональнідані.Відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних покладаєтьсяна того з Організаторів, винні дії якого призвели до такого порушення.

4.10.Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згодуУчасника з цими Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова УчасникаАкції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції таотримання Заохочень Акції, при цьому така особа не має права на одержання від ОрганізаторівАкції будь-якої компенсації, в тому числі, і грошової.

4.11.Номери телефонів, IP адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників, вдіях   яких   було   виявлено   ознаки   зловживань   чи   шахрайства   (генерація   чи   підбір   спроб,використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасникау більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі вцій Акції. У цьому випадку Організатори залишають за собою право на блокування IP-адреси.Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції (Активності) Учасників приймаєтьсясамостійно   Організаторами,   і   оскарженню   не   підлягає.   Учасники   які   були   недопущені   доподальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі (до чи післяотримання   ними   Заохочень,   втрачають   право   на   одержання   будь-яких   Заохочень   Акції,   неодержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому немають право на одержання жодних компенсацій від Організаторів.

4.12.У   випадку   виникнення   ситуацій,   що   допускають   неоднозначне   тлумачення   цихПравил,   і/або   питань,   не   врегульованих   цими   Правилами,   остаточне   рішення   приймаєтьсяОрганізаторами Акції спільно. При цьому його рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.Організатори не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками іправ на отримання бонус-знижок.Організатори не вступають в будь-які суперечки стосовновизнання будь-яких осіб Учасниками і прав на отримання Заохочення. Організатори не беруть насебе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

4.13.Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організаторами Акціїспільно протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умовАкції можливі у випадку їх затвердження Організаторами Акції та їх оприлюднення у тому жпорядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповненнянабувають   чинності   з   моменту   опублікування,   якщо   інше   не   буде   спеціально   визначенебезпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
Выберите файлы или перетащите файлы
Была ли эта статья Вам полезна?
Да
Нет
  1. Марія

  2. Опубликовано

Комментарии