Начать беседу

Правила проведення акції «Подарунки на день народження Шафи»

(надалі за текстом поіменовані – «Правила» та «Акція» відповідно)                          

1.Термінологія Акції. Період та місце проведення Акції

1.1 Акція «Подарунки на день народження Шафи» – рекламний захід, спрямований на привернення уваги необмеженого кола осіб до послуг, що надаються Організатором, залучення нових клієнтів та підвищення лояльності до існуючих.

1.2 Організатор Акції/Організатор – Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ»; адреса: 02121, м. Київ, вулиця Харківське шосе, 201-203, літера 4Г; код ЄДРПОУ 36507036.

1.3 Заохочення – спеціальні пропозиції та вигоди для Учасників, які можуть бути отримані Учасниками Акції за умови виконання останніми Правил Акції.

1.4 Shafa.ua – електронний маркетплейс, розміщений за адресою https://shafa.ua/.

1.5 Учасник Акції/Учасник – дієздатний громадянин України, зареєстрований на Сервісі, який виконав всі умови отримання Заохочення, встановлені Правилами. 

1.6 Переможець – Учасник Акції, який отримав право на отримання Заохочення, шляхом визначення Організатором Переможця. Кількість переможців обмежена і встановлюється Правилами. 

1.7 Офіційна сторінка Акції. Правила розміщені для публічного доступу в мережі Інтернет на сайті https://shafa.ua/

1.8 Період проведення Акції: з 18:00 30  вересня 2021 р. до 18:00 07 жовтня 2021 р. Строки визначення Переможців визначена в п. 5 Правил. 

1.9 Акція проводиться на території України, окрім тимчасово окупованих територій та  території проведення Операції об’єднаних сил (ООС) на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

1.10 Акція проходить у профілі Shafa.ua в соціальній мережі Instagram https://www.instagram.com/shafaua/ (надалі – «Профіль Shafa.ua у Instagram).


2. Вимоги до Учасників Акції 

2.1 Учасник, що бажає взяти участь у розіграші Заохочень, має бути зареєстрований в соціальній мережі Instagram та мати відкритий профіль.

2.2 Учасник має виконати всі вимоги, встановлені п.3. цих Правил. 

2.3 Учасниками не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил: 

2.3.1 працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Організатора; 

2.3.2 іноземці й особи без громадянства;

2.3.3 малолітні та неповнолітні особи, а також недієздатні особи;

2.3.4 особи, що не проживають на території України на постійній основі або проживають на території АРК та в зоні проведення ООС і на тимчасово окупованій території;

 1а винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції


2.4 Участь у Акції недієздатних та обмежено дієздатних осіб здійснюється через їхніх законних представників у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.5 Організатор не зобов'язаний перевіряти дієздатність осіб, що беруть участь в Акції.

2.6 Беручи участь у цій Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

2.7 Надання Учасником невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Організатора від обов’язку надати такому Учаснику Заохочення. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.

2.8 Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України.

свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам. 

  2.9 Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції.

2.10 Учасник не може передавати або уступати свої права, пов’язані з участю в Акції третім особам


3. Умови участі в Акції

        3.1 Для того, щоб взяти участь в Акції  Учаснику необхідно здійснити наступні дії:

3.1.1. Підписатися на Профіль Shafa.ua у Instagram. 

3.1.2. Проставити відмітку “Подобається” світлині за посиланням https://www.instagram.com/p/CUcy5H-tYiK/?utm_medium=copy_link та  залишити коментар під світлиною. Кількість коментарів від одного Учасника - необмежена. 

3.1.3. Учасник має мати активний (“реальний”) профіль. Якщо у Організатора є підстави вважати, що профіль Учасника був створений заради участі в Акції, то такий Учасник не допускається до участі в Акції

3.2 Учасник погоджується, що виконуючи дії, визначені, в п.п. 3.1. Правил, він підтверджує факт згоди з умовами участі в Акції. Невиконання особою умов Правил унеможливлює її участь в Акції та така особа не може вважатися Учасником.

3.3 Виконуючи всі умови Правил, Учасник одержує право взяти участь у розіграші Заохочення.


4. Заохочення Акції

4.1 Заохоченнями Акції є:

4.1.1. Мультистайлер Babyliss MS22E (2 шт.).

4.1.2. Зволожувач повітря WETAIR MH-204W (2 шт.). 

4.1.3. Дзеркало для макіяжу Xiaomi.

4.1.4. Органайзер для косметики і аксесуарів Mindo.

4.1.5. Щітка для чищення обличчя Esperanza Face Cleaner.

4.1.6. Дзеркало для макіяжу Xiaomi Jordan Judy.

4.2 Переможець не має права на отримання грошового еквіваленту вартості Заохочення. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.

4.3 Організатор залишає за собою право змінювати Заохочення або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами. 

4.4 Організатор не несе відповідальність за якість Заохочень. 

4.5 Характеристики Заохочень, їхній колір, модель тощо визначаються на розсуд Організатора. За якість та технічні характеристики Заохочень несуть відповідальність відповідні виробники таких товарів.

4.6 Організатор не несе відповідальності за подальше використання Заохочень Учасниками після їх одержання та не несе будь-яких гарантійних зобов’язань.5. Визначення Переможця Акції:

5.1 Переможці обираються серед всіх Учасників, які дотримувались умови участі в Акції та Правил за допомогою випадкового вибору генератором випадкових чисел за допомогою сервісу random.org

5.2 Переможець не може отримати більше 1 (одного) Заохочення. 

5.3 Для визначення Переможців проводиться вибір за допомогою сервісу Lizaonair (https://lizaonair.com/) Переможцями, які отримують Заохочення, визнаються Учасники, які отримали порядковий номер у сервісі Lizaonair з «1» до «8». Учасники, які отримали порядкові номери “1” та “2” - отримують заохочення визначене у п.4.1.1. Правил. Учасники, які отримали порядкові номери “3” и “4” - отримують заохочення визначене у п.4.1.2. Правил. Учасник, який отримав порядковий номер “5” - отримує заохочення визначене у п.4.1.3. Правил. Учасник, який отримав порядковий номер “6” - отримує заохочення визначене у п.4.1.4. Правил. Учасник, який отримав порядковий номер “7” - отримує заохочення визначене у п.4.1.5. Учасник, який отримав порядковий номер “8” - отримує заохочення визначене у п.4.1.6. Правил. У разі відмови Переможця від отримання Заохочення/ненадання документів, визначених цими Правилами/неможливості вручення Заохочення з об’єктивних причин Організатор має право не здійснювати повторний вибір Переможця. 

5.4 Організатор визначає Переможців не пізніше 10 жовтня 2021 р. 

5.5 Підтвердженням визначення Переможців є відеозапис із сервісу Lizaonair, який буде розміщено протягом 48 годин після визначення переможців в Профілі Shafa.ua у Instagram. 

5.6 Переможець не може передавати або уступати свої права, пов’язані з участю в розіграші третім особам. 

5.7 Процедура визначення одержувача Заохочення не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

5.8 Всі результати Акції є остаточними та оскарженню не підлягають.


6. Порядок отримання Заохочень


6.1 Для отримання Заохочення Переможцю необхідно протягом 5 робочих днів з дати визначення його Переможцем надіслати повідомлення у Профіль Shafa.ua у Instagram:

  6.1.1 поштову адресу та контактний телефон Учасника;

  6.1.2 інші документи, за вимогою Організатора, що необхідні для надання Заохочення.

6.2 Переможець отримує Заохочення за адресою місцезнаходження обраного Переможцем відділення ТОВ «Нова Пошта» протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання необхідної інформації від Переможця та виконання п. 4.2. Офіційних умов. Витрати на відправку Дарунка покладаються на Організатора.

6.3 Витрати на відправку Заохочення покладаються на Організатора.

6.4 У випадку, якщо Переможець надав не всю інформацію та/або надана інформація що передбачена даними Правилами, не відповідає дійсності чи має явні ознаки фальсифікації, або якщо Переможець попадає в коло осіб, визначених в п. 2.3. цих Правил, такому Переможцю може бути відмовлено в отриманні Заохочення. В цьому випадку буде вважатись, що такий Переможець, добровільно, самостійно відмовився від Заохочення. Будь-яка компенсація у такому випадку не передбачається. 

7. Персональні дані. Додаткові умови Акції. 

7.1 Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує свою згоду з тим, що Учасник ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором на його власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).

7.2 Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що та інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

7.3 Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право:

   7.3.1 на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як власника/розпорядника його персональних даних;

   7.3.2 вимагати від Організатора Акції як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

   7.3.3 застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

7.4 Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

7.5 Учасник може відкликати згоду на обробку персональних даних надіславши Організатору письмовий запит на адресу, яка вказана в цих Правилах, але в такому випадку Учасник втрачає право на отримання Заохочень та втрачає статус Учасника. 

7.6 Організатор залишає за собою право використовувати адреси електронної пошти учасників та інші персональні дані Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції, у власних маркетингових та рекламних цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Беручи участь в Акції Учасник надає згоду на отримання повідомлень на номер мобільного телефону, письмових повідомлень на поштову адресу, електронних повідомлень на його адресу електронної пошти та push-повідомлень від Мобільного додатку. 

7.7 Організатор не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

7.8 Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції та/або шляхом публікації цих Правил у оновленій редакції. 

7.9 Організатор не несе відповідальності за:

    7.9.1 роботу і будь-які помилки Інтернет-провайдерів, за протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили, в результаті яких дані Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені;

    7.9.2 неможливість надання Заохочень Учасникам з будь-яких причин, незалежних від Організатора, в т.ч., але не виключно, у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та / або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником були вказані не вірно. При цьому, такий Учасник втрачає право на отримання Заохочення.

7.10 Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор не несе відповідальність послуг операторів поштового, кур‘єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також інших служб, що залучені в рамках Акції. 

7.11 У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

Выберите файлы или перетащите файлы
Была ли эта статья Вам полезна?
Да
Нет
  1. Марія

  2. Опубликовано
  3. Обновлено

Комментарии