Начать беседу

Правила проведення акції «Знижки до «Brand Friday»

Додано на сайт 12 жовтня о 15:00
(надалі за текстом поіменовані – «Правила» та «Акція» відповідно)

1.  Термінологія Акції. Період та місце проведення Акції

 1. Акція «Знижки до Brand Friday» – рекламний захід, спрямований на привернення уваги необмеженого кола осіб до онлайн-сервісу Shafa.ua та підвищення лояльності існуючих клієнтів до послуг, що надаються Організатором. 

 2. Організатор Акції/Організатор – Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ»; адреса: 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201-203, літера «4Г»; код ЄДРПОУ 36507036.

 3. Заохочення – спеціальні пропозиції та вигоди для Учасників, які можуть бути отримані Учасниками Акції за умови виконання останніми Правил Акції.

 4. Shafa.ua – результат комп’ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу Shafa.ua, розміщеного за адресою https://shafa.ua/uk/.

 5. Учасник Акції/Учасник – користувачі Shafa.ua, що зареєстровані в якості Продавців на Сайті https://shafa.ua та які мають бажання взяти участь в Акції. 

 6. Офіційна сторінка Акції - Правила розміщені для публічного доступу в мережі Інтернет на сайті https://shafa.ua

 7. Період проведення Акції: з 09:00 год. “15” листопада 2021 року до 23:59 “19” листопада 2021 року.

 8. Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованих територій та  території проведення Операції об’єднаних сил (ООС) на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.


2. Вимоги до Учасників Акції 

 1. Учасник має бути зареєстрований на Shafa.ua в якості Продавця. 

 2. Учасник має виконати всі вимоги, встановлені п.3. цих Правил. 

 3. Учасниками не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил: 

 4. власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Організатора; 

 5. іноземці й особи без громадянства;

 6. малолітні та неповнолітні особи, а також недієздатні особи;

 7. особи, що не проживають на території України на постійній основі або проживають на тимчасово окупованій території та  території проведення Операції об’єднаних сил (ООС) на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.

 8. Участь у Акції недієздатних та обмежено дієздатних осіб здійснюється через їхніх законних представників у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 9. Організатор не зобов'язаний перевіряти дієздатність осіб, що беруть участь в Акції.

 10. Беручи участь у цій Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

 11. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

2.7.1. дотримуватися вимог даних Правил, Договору-оферти про надання послуг, розміщеної на https://shafa.ua/uk/terms-of-service, та норм чинного законодавства України;

2.7.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам. 

 1.   Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції.

 2. Учасник не може передавати або уступати свої права, пов’язані з участю в Акції третім особам

3. Умови участі в Акції

 1. Продавцю, зацікавленому в участі в Акції, необхідно здійснити наступні дії: 

3.1.1. встановити знижку на товари, що пропонуються Продавцем, у розмірі від 10 % до 90%. Якщо Продавець зацікавлений в отриманні Заохочення, передбаченого п.п. 4.1.1.-4.1.2. Правил, то знижку необхідно встановити для товарів, що пропонуються до продажу під ТМ “Zara”, “H&M”, “Mango”, “Asos”, “Nike”.

 1. Для участі в Акції Продавець має відповідати наступним вимогам:

3.2.1. Бути зареєстрованим Користувачем онлайн-сервісу Shafa.ua; 

3.2.2. Мати мінімум 1 доданий товар на Shafa.ua, що успішно пройшов модерацію та є активним.  

 1. Учасник при встановленні знижок на товари зобов’язується дотримуватись усіх вимог, визначених у Законах України “Про рекламу” та “Про захист прав споживачів”, зокрема зазначати інформацію про місце, дату початку і закінчення знижки цін на продукцію, а також про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару. 

 2. Ціна товару, що бере участь в Акції, має бути нижчою від звичайної ціни товару, що встановлена таким Продавцем. У випадку виявлення Організатором недобросовісних дій зі знижками (наприклад, збільшення звичайної ціни товару перед застосування знижок та інші дії, які можна розцінювати як прояв недобросовісної конкуренції та/або введення споживача в оману) такий Учасник втрачає право на Заохочення. 

 3. Учасник погоджується, що виконуючи дії, визначені, в п.п. 3.1. Правил, він підтверджує факт згоди з умовами участі в Акції. Невиконання особою умов Правил унеможливлює її участь в Акції та така особа не може вважатися Учасником.


 1. Заохочення Акції

 2. Заохоченнями Акції є розміщення товарів Продавців із категорій, що перераховані в п. 3.1.1. на акційному лендінгу: https://shafa.promo/promo_brand_friday в період з 15.11.2021 р. по 19.11.2021 р. 

4.1.1. Сторінки з такими товарами будуть зібрані в окремі колекції на Shafa.ua та матимуть інформацію, що, дозволить покупцям ідентифікувати, що такий товар бере участь в Акції.

4.1.2. На лендінгу товари, на які Продавець встановив знижку відповідно до п. 3.1.1. цих Правил, дані товари будуть розподілені по наступним колекціям: 

Zara (всі категорії), знижки у цій колекції діятимуть 15.11.2021 року: 

H&M (всі категорії),  знижки у цій колекції діятимуть 16.11.2021 року;

Mango (всі категорії), знижки у цій колекції діятимуть  17.11.2021 року;

Asos (всі категорії),  знижки у цій колекції діятимуть  18.11.2021 року; 

Nike (всі категорії), знижки у цій колекції діятимуть 19.11.2021 року.

 1. Переможець не має права на отримання грошового еквіваленту Заохочення. 

 2. Організатор залишає за собою право змінювати Заохочення або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами. 

 3. Учасник не може передавати або уступати свої права, пов’язані з участю в Акції третім особам. 

 4. У випадку виявлення порушення умов цієї Акції або Учасник перестає відповідати вимогам, визначених п.3. Правил, такий учасник втрачає право на Заохочення. 

 5. Організатор має право на власний розсуд виключати усі або окремі товари Продавця із участь в Акції без пояснення підстав такого виключення. 


 1. Персональні дані. Додаткові умови Акції. 

  1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує свою згоду з тим, що Учасник ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором на власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення рекламної кампанії Організатором, маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).

  2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що та інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

  3. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право:

   1. на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як власника/розпорядника його персональних даних;

   2. вимагати від Організатора Акції як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

   3. застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

  4. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

  5. Учасник може відкликати згоду на обробку персональних даних надіславши Організатору письмовий запит на адресу, яка вказана в цих Правилах, але в такому випадку Учасник втрачає право на отримання Заохочень та втрачає статус Учасника. 

  6. Організатор залишає за собою право використовувати адреси електронної пошти учасників та інші персональні дані Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції, у власних маркетингових та рекламних цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Беручи участь в Акції Учасник надає згоду на отримання повідомлень на номер мобільного телефону, письмових повідомлень на поштову адресу, електронних повідомлень на його адресу електронної пошти та push-повідомлень від Мобільного додатку. 

  7. Організатор не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

  8. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції та/або шляхом публікації цих Правил у оновленій редакції. 

  9. Організатор не несе відповідальності за:

   1. роботу і будь-які помилки Інтернет-провайдерів, за протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили, в результаті яких дані Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені;

   2. неможливість надання Заохочень Учасникам з будь-яких причин, незалежних від Організатора.

  10. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб. 

  11. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

Выберите файлы или перетащите файлы
Была ли эта статья Вам полезна?
Да
Нет
 1. Марія

 2. Опубликовано
 3. Обновлено

Комментарии