Розпочати розмову

Офіційні правила акції «Розіграш SMART у День народження» - Архів

(надалі — «Правила» та «Акція» відповідно).

1.  Термінологія Акції. Період та місце проведення Акції


 1. Організатор Акції/Організатор – Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ»; адреса: 02121, м. Київ, вулиця Харківське шосе, 201-203,  літера 4Г; код ЄДРПОУ 36507036.

 2. Заохочення – спеціальні пропозиції та вигоди для Учасників, які можуть бути отримані Учасниками Акції за умови виконання останніми Правил Акції.

 3. Учасник Акції/Учасник – дієздатний громадянин України який виконав всі умови отримання Заохочення, встановлені Правилами. 

 4. Переможець – Учасник Акції, який отримав право на отримання Заохочення, шляхом визначення Організатором Переможця. Кількість переможців обмежена і встановлюється Правилами. 

 5. Офіційна сторінка Акції. Правила розміщені для публічного доступу в мережі Інтернет на сайті https://shafa.ua 

 6. Період проведення Акції: з 09:00 20 вересня 2023 р. до 23:59 24 вересня 2023 р. Строки визначення Переможців визначена в п. 5 Правил. 

 7. Територія проведення Акції: територія України (крім тимчасово окупованої території), з урахуванням безпеки жителів України та фактичної можливості функціонування Організатора через глобальну мережу Інтернет за допомогою сайту: https://shafa.ua/ з урахуванням особливостей мережі Інтернет відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022. 


2. Вимоги до Учасників Акції 

 1. Учасник, що бажає взяти участь у розіграші Заохочень, має бути зареєстрованим користувачем онлайн-сервісу Shafa.ua.

 2. Учасник має виконати всі вимоги, встановлені п.3. цих Правил. 

 3. Учасниками не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил: 

 4. працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Організатора; 

 5. іноземці й особи без громадянства;

 6. малолітні та неповнолітні особи, а також недієздатні особи;

 7. особи, що не проживають на території України на постійній основі або проживають на тимчасово окупованих територіях;

 8. Участь у Акції недієздатних та обмежено дієздатних осіб здійснюється через їхніх законних представників у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 9. Організатор не зобов'язаний перевіряти дієздатність осіб, що беруть участь в Акції.

 10. Беручи участь у цій Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

 11. Надання Учасником невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Організатора від обов’язку надати такому Учаснику Заохочення. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.

 12. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

 13. дотримуватися вимог даних Правил, Публічного договору оферти про надання послуг (https://shafa.ua/uk/terms-of-service)  та норм чинного законодавства України.

 14. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам. 

 15.   Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції.

 16. Учасник не може передавати або уступати свої права, пов’язані з участю в Акції третім особам

3. Умови участі в Акції

 1. Для того, щоб взяти участь в Акції Учаснику необхідно здійснити покупку на Shafa.ua протягом Періоду проведення Акції з використанням способу оплати “Безпечна оплата”. Кожна окрема покупка рахується окремо при обранні Переможців. 

 2. Учасник погоджується, що виконуючи дії, визначені, в п.п. 3.1. Правил, він підтверджує факт згоди з умовами участі в Акції. Невиконання особою умов Правил унеможливлює її участь в Акції та така особа не може вважатися Учасником.

 3. Виконуючи всі умови Правил, Учасник одержує право отримати Заохочення.


 1. Заохочення Акції

 2. Заохоченням Акції є підписка Shafa SMART на 1 місяць. Детально про підписку Shafa SMART за посиланням https://shafa.ua/uk/lp/smart.

 3. Переможець не має права на отримання грошового еквіваленту вартості Заохочення. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.

 4. Організатор залишає за собою право змінювати Заохочення або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами. 

 5. Організатор не несе відповідальності за подальше використання Заохочень Учасниками після їх отримання.


 1. Визначення Переможця Акції та порядок отримання Заохочень

  1. Переможці обираються серед всіх Учасників, які дотримувались умови участі в Акції та Правил за допомогою випадкового вибору генератором випадкових чисел за допомогою сервісу random.org

  2. Переможцями визнаються Учасники, які отримали у сервісі random.org порядкові номери від “1” до “10”. 

  3. Переможець не може отримати більше 1 Заохочення. 

  4. Якщо Учасник отримав декілька виграшних порядкових номерів, то Організатор має права обрати переможця за наступними порядковими номерами з урахування п.5.2. Правил. 

  5. Заохочення відображається в профілі Учасника на Shafa.ua і активується автоматично. У випадку наявності діючої підписка Shafa SMART, Заохочення активується після її закінчення. 

  6. Організатор визначає Переможців не пізніше 30 вересня 2023 р. З Переможцями Організатор зв’язкується через чат на Shafa.ua. 

  7. Підтвердженням визначення Переможців є відеозапис із сайту random.org. 

  8. Переможець не може передавати або уступати свої права, пов’язані з участю в розіграші третім особам. 

  9. Процедура визначення одержувача Заохочення не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

  10. Всі результати Акції є остаточними та оскарженню не підлягають. 


 1. Персональні дані. Додаткові умови Акції. 

  1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує свою згоду з тим, що Учасник ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором на його власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).

  2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що та інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

  3. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право:

   1. на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як власника/розпорядника його персональних даних;

   2. вимагати від Організатора Акції як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

   3. застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

  4. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

  5. Учасник може відкликати згоду на обробку персональних даних надіславши Організатору письмовий запит на адресу, яка вказана в цих Правилах, але в такому випадку Учасник втрачає право на отримання Заохочень та втрачає статус Учасника. 

  6. Організатор залишає за собою право використовувати адреси електронної пошти учасників та інші персональні дані Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції, у власних маркетингових та рекламних цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Беручи участь в Акції Учасник надає згоду на отримання повідомлень на номер мобільного телефону, письмових повідомлень на поштову адресу, електронних повідомлень на його адресу електронної пошти та push-повідомлень від Мобільного додатку. 

  7. Організатор не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

  8. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції та/або шляхом публікації цих Правил у оновленій редакції. 

  9. Організатор не несе відповідальності за:

   1. роботу і будь-які помилки Інтернет-провайдерів, за протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили, в результаті яких дані Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені;

   2. неможливість надання Заохочень Учасникам з будь-яких причин, незалежних від Організатора, в т.ч., але не виключно, у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та / або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником були вказані не вірно. При цьому, такий Учасник втрачає право на отримання Заохочення.

  10. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор не несе відповідальність послуг операторів поштового, кур‘єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також інших служб, що залучені в рамках Акції. 

  11. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

Вибрати файли або перетягніть файли
Це допомогло?
Так
Ні
 1. Марія

 2. Опубліковано
 3. Оновлено

Коментарі